Krepšelis 0.00 Eur

Privatumo Politika

PRIVATUMO POLITIKA


BENDRA INFORMACIJA

www.TurtingaMoteris.lt patvirtina, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir  įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas mums yra ypač svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai.

Kiekvienas www.TurtingaMoteris.lt lankytojas turi teisių, kurios suteikia jam galimybę kontroliuoti savo privatumą, o jums užtikriname galimybę jomis pasinaudoti ir žemiau pateikiame informaciją, kaip  galite tai padaryti.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI


Duomenų valdytojas  yra  Jolanta Chlevickienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą nr. 672451 (toliau – Duomenų valdytojas), veikianti adresu: Ežero g. 2-3, Šiauliai, tel. 8646 73746 bei el. p. info@TurtingaMoteris.lt. 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine.
Visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu: info@TurtingaMoteris.lt.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Lankytojai, patys nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad Duomenų Valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalėsite mūsų svetainėje pasinaudoti mūsų siūlomu turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

KOKIU TIKSLU RENKAMI IR TVARKOMI JŪSŲ DUOMENYS

Užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus.
•Apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus. 
•Išrašyti reikalingus finansinius dokumentus. 
•Išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
• Bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus.
• Užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta.
• Tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti.
• Susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo užsakymus arba aptikome nesklandumų, susijusių su užsakymų vykdymu.
•Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.


Pirkimo proceso metu registruodamiesi www.TurtingaMoteris.lt, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?


Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija
• vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, kodas
• telefono numeris
• elektroninio pašto adresas
• adresas
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:
Iš Jūsų registracijos: užpildytos užsakymo formos naujienlaiškiams ar nemokamam turiniui gauti, dalyvavote mūsų organizuojamuose renginiuose/mokymuose bei įsigyjant partnerių mokymus ar produktus mūsų interneto svetainėje.
Bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu, facebook ar mūsų organizuojamuose renginiuose, mokymuose.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?


Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
• Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
• Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

Jei www.TurtingaMoteris.lt svetainėje lankytojas užsisako naujienlaiškį ar kitaip suteikia  savo kontaktinius duomenis, Duomenų valdytojas gali siųsti informaciją, naujienlaiškius ar pranešimus lankytojui. 

• Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

• Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
• Kitais būdais su jūsų sutikimu.*
*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.


KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
• teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
• teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@TurtingaMoteris.lt arba skambinti telefonu +370 646 73746 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus.
Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui el. paštu: info@TurtingaMoteris.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:
Telefonu: +370 646 73746
El. paštu: info@TurtingaMoteris.lt

Atnaujinta 2018-05-22